Siedzibą GCI jest sala położona na parterze budynku Urzędu Gminy Strzyżewice.

 Informacje
 

Budynek Urzędu Gminy w Strzyżewicach


Ponadto na terenie gminy działają 3 przyst@nki GCI, tj.

1 – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Budynki Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych (Fot. Sz. Kasiura)


2 – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach

Budynek Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach (Fot. Sz. Kasiura)


3 – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej przy Szkole Podstawowej w Żabiej Woli

Budynek Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli


Gminne Centrum Informacji w Strzyżewicach to pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji, wyposażona w sprzęt biurowy i 6 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, obsługiwana przez wykwalifikowanych pracowników służących pomocą w wyszukiwaniu informacji oraz umiejących pomóc klientowi w załatwieniu wszelkich spraw i formalności w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Jest to miejsce świadczące różnorodne usługi, gdzie można wykonać ksero, skorzystać z drukarki, ze skanera, telefonu, faksu, połączyć się z Internetem, sprawdzić pocztę e-mail, skorzystać z biurowego oprogramowania lub też przygotować dowolny dokument a w przyszłości też i oprawić go.

Centrum świadczy usługi nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również przyjezdnych np. turystów, osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, itd.

Utworzenie tego typu ośrodka w centrum wiejskiej gminy Strzyżewice przyczyni się m.in. do promocji turystycznej malowniczych terenów doliny rzeki Bystrzycy a tym samym rozwoju eko- i agroturystyki; edukacji mieszkańców lokalnej społeczności wiejskiej; tworzenia małego biznesu a tym samym redukcji bezrobocia; przyciągania specjalistów różnych branż z dużych aglomeracji miejskich itd.

Istotnym czynnikiem warunkującym rozwój Gminnego Centrum Informacji w Strzyżewicach  jest zaangażowanie społeczności lokalnej a szczególnie ludzi młodych.

Centrum to szansa na niwelowanie strukturalnego bezrobocia w naszej wiejskiej gminie oraz na zrównoważony rozwój tego terenu. Przyspieszy rozwój małego biznesu, integrację środowiska wiejskiego, promocję turystyczną i inwestycyjną.

Klientami Centrum będą mieszkańcy gminy Strzyżewice oraz gmin sąsiednich, głównie ludzie młodzi, uczniowie, studenci i absolwenci (na terenie gminy istnieję 2 szkoły gimnazjalne i 2 szkoły średnie - ZSR CKP w Pszczelej Woli oraz ZSTR w Piotrowicach, 2 szkoły informatyczne i Policealne Studium Pszczelarskie). Projekt jest kierowany również do osób bezrobotnych, jak i poszukujących pracy, do rolników poszukujących dodatkowych źródeł utrzymania i rynków zbytu swoich towarów, do osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą a także do beneficjenctów programów pomocowych Unii Europejskiej. Będzie to placówka skupiająca lokalnych liderów, miejsce spotkań wolontariuszy z organizacji działających na terenie gminy, miejsce edukacji społeczności wiejskiej .

Działania zmierzające do uruchomienia tej placówek są realizacją wytycznych, zawartych w "Strategii rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 2000-2004" w dziedzinie budowania społeczeństwa informacyjnego.