Usługi
 

Podstawowe usŁugi

Gminnego Centrum inform@cji

1.  Usługi w zakresie udostępniania informacji istniejącej w sieci internet:

a)udzielanie informacji dotyczących ofert pracy: szukanie ofert pracy w serwisach internetowych; udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji; wyszukiwanie ofert telepracy;

b)udzielanie informacji dotyczących dokształcania: wyszukanie informacji nt. szkół, uczelni; kursów specjalistycznych, branżowych, itd.; możliwości edukacji poprzez internet.

c)udzielanie informacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą: wyszukiwanie adresów firm; wyszukiwanie towarów, wyrobów i usług; wyszukiwanie kontrahentów
i kooperantów, rynków zbytu;

d)udzielanie informacji w zależności od potrzeb klienta.

e)inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnej społeczności.

2.  Usługi w zakresie umieszczanie w sieci własnych informacji:

a)tworzenie i aktualizacja stron www dla: urzędów, instytucji, firm, osób prywatnych.

b)obsługa poczty internetowej dla małych i średnich firm (wysyłanie i odbieranie e-maili, faxów).

c)umieszczanie ogłoszeń w serwisach oferujących takie usługi.

3.  Współpraca ze szkołami, bibliotekami, Centrum Kultury i Promocji: tworzenie wiejskich punktów informacyjnych
przystan@nków GCI

4.  Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, przy przygotowaniu: oferty, CV, podania o pracę.

5.  Pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

a)przy wypełnianiu wniosku o rejestrację działalności

b)udzielanie informacji: gdzie zarejestrować działalność, gdzie uzyskać Nr NIP, Regon itd.

c)udostępnianie aktualnych przepisów prawa miejscowego i ustaw (dostępnych w internecie).

Udostępnianie sprzętu komputerowego w celu: korzystania z internetu, redagowania pism, drukowania, skanowania, obróbki graficznej. Udostępniania programów komputerowych:

1.  Działalność reklamowa, promocyjna i wydawnicza, informacyjna.

2.  Promocja gminy: wykonanie strony www, zamieszczanie ofert inwestycyjnych gminy w wydawanych publikacjach i na stronach www.

3.  Pomoc organizacjom pozarządowym: wyszukiwanie Fundacji i instytucji, z których można uzyskać dotację na działalność organizacji, wyszukiwanie programów pomocowych, pomoc przy pisaniu, składaniu i realizacji wniosków na dofinansowanie projektów.

4.  Fachowe porady tym osobom, które mają pierwszy raz styczność z komputerem

 

Dodatkowe usługi

Gminnego Centrum inform@cji

1.  Usługi biurowe w zakresie: redagowania i przepisywania pism, prac dyplomowych, Laminowania i bindowania dokumentów, ksero, wysyłania fax.

2.  Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji np.:

a)szkolenia w zakresie podstaw obsługi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów DTP oraz poczty elektronicznej i technik sieciowych.

b)kursy „Aktywnego poszukiwania pracy”, „ABC małej przedsiębiorczości”,

c)kursy dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne obejmujące swym zakresem wiedzę niezbędną przy prowadzeniu tego typu działalności.

d)kursy szycia, haftu, makijażu, ginące zawody (wiklina, garncarstwo, ...)

e)kursy nauki języków obcych z wykorzystaniem sieci internet lub z obecnością lektora.

f)  szkolenia dla rolników.

3.  Usługi tradycyjnej kawiarenki internetowej.

4.  Prowadzenie usług turystycznych: Promocja turystyczna; Informacja turystyczna; Pośrednictwo w wynajmie pokoi gościnnych; Organizowanie obozów młodzieżowych na terenie gminy. itd

5.  Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.

6.  Prowadzenie klubów zainteresowań.

7.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

8.  Wspólne działania na rzecz rozwoju lokalnego, np.: opracowanie i wdrażanie „Strategii Rozwoju
Eko- i Agroturystyki na terenie gminy Strzyżewice”

Zasady Korzystania z Gminnego Centrum Inform@cji w Strzyżewicach

GCI jest czynne codziennie od 730 do 15 00.

Ewentualne zmiany czasu pracy będą uzależnione od potrzeb klientów.

Część usług jest świadczona bezpłatnie, gdyż służy rozwojowi gminy, zwalczaniu bezrobocia lokalnego, udzielaniu informacji, pomoc w załatwianiu spraw relacji obywatel – urząd itd.

W zależności od rodzaju usług świadczonych będą one odpłatne lub też gratis. Cennik jest ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronach www GCI.

Centrum jest wspomagane finansowo przez Urząd Gminy.

 

         Usługi gratis:

1.Pomoc dla bezrobotnych: udostępnianie wzorów pism (CV, podanie o pracę, ...); zamieszczenie ogłoszeń w serwisach dotyczących pracy, pomoc  w znalezieniu ofert pracy, korzystanie przez bezrobotnego z internetu.

2. Korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież uczącą się.

3. Organizowanie niektórych kursów i spotkań.

 

       Usługi częściowo płatne:

4. Organizowanie niektórych kursów.

5.Promocja gminy w zamian za lokal.

6.Korzystanie z internetu.

7.Wysyłanie e-maili.

 

       Usługi płatne:

8. Korzystanie z ksero, faxu, wykonanie wydruku z internetu.

9. Wyszukiwanie informacji w internecie na zlecenie.

10.Pisanie podań, przepisywanie prac.

11. Wykonywanie stron www.

12.Opracowywanie wydawnictw reklamowych i promocyjnych.

13.Wyszukiwanie kooperantów, dostawców dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla osób prowadzących działalność.

14. Udostępnianie CD (gry, programy, lekcje do nauki języków obcych).