Projekt
 

 

„ ROZWÓJ AGROTURYSTYKI I ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
SZANSĄ NOWEGO ZATRUDNIENIA” .

   
   
   

Gmina Strzyżewice jest regionem niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i architektonicznie. Dominującym walorem przyrodniczo – krajobrazowym są doliny rzeczne Bystrzycy i jej dopływu Kosarzewki. Obfitują one w rzadką roślinność wodną oraz wiele chronionych gatunków zwierząt. Malownicze położenie Gminy Strzyżewice w dolinie rzeki Bystrzycy i sąsiedztwo aglomeracji lubelskiej stanowią doskonałe warunki do rozwoju eko i agroturystyki. Prowadzi się tu szereg różnorodnych działań, czego potwierdzeniem jest tytuł „ Gmina Przyjazna Środowisku” otrzymany w 1999 roku oraz „ Promotor Ekologii” w 2004 roku w ogólnokrajowym konkursie organizowanym pod patronatem prezydenta RP.

Staw w Borkowiźnie
Widok z Góry Murakowej

Na terenie gminy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowany jest projekt pn. „ Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia” . Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa. Całkowity koszt projektu wynosi 79 405,00 PLN, dofinansowanie ze środków EFS stanowi 75% i wynosi 59 553,75 PLN.

W ramach projektu zorganizowano:

- cykl szkoleń z zakresu eko i agroturystyki z elementami marketingu, obsługi klienta, reklamy gospodarstwa np. tworzenie stron internetowych,
- wyjazdy szkoleniowe do istniejących gospodarstw agroturystycznych,
- kurs na przewodników wycieczek po Gmine Strzyżewice i okolicy,
- kurs języka angielskiego dla osób zainteresowanych działalnością turystyczną oraz pracowników Urzędu Gminy pośredniczących w kontaktach z obcokrajowcami.